Leerkrachten


Voor welke scholen?

De Boerderijschool is er voor scholen die kiezen voor levensecht leren. Voor scholen die kiezen voor leren in een authentieke omgeving op een boerderij als onderdeel van het leren op school, waarbij agrariërs de inhoudelijk professionals zijn. De Boerderijschool werkt met scholen die kinderen liefde en respect bij willen brengen voor de aarde, de planten en de dieren. Scholen die willen werken aan integratie van vakken als wereldoriëntatie, taal, rekenen, techniek en ambacht. De Boerderijschool is geschikt voor kinderen met verschillende leerstijlen en talenten. Voor kinderen die houden van aarde en aarde vies vinden. Op de boerderij worden allerlei kernkwaliteiten en leergebieden op een natuurlijke wijze aangesproken.

 


Boerderijschool opnemen in leerplan

Stichting Boerderijschool begeleidt de school bij het opstarten en uitwerken van boerderijeducatie toegesneden op uw school. Ze gaat met u op zoek naar een geschikt agrarisch bedrijf en begeleidt de samenwerking tussen leerkracht en boer. De consulent heeft voorlichtingsmateriaal beschikbaar ten behoeve van de communicatie met de ouders. In het onderwijsconcept Boerderijschool zijn de leerervaringen op de boerderij uitgewerkt naar de verschillende vakgebieden en kerndoelen. Stichting Boerderijschool ontwikkelt ook kwalitatieve evaluatie instrumenten waarmee samen met de leerlingen de opbrengst van het leren op de boerderij kan worden geregistreerd, gewaardeerd en worden aangetoond. De werkwijze sluit aan bij de kinder – ZelfKonfrontatieMethode en ‘Anders evalueren’.

Ervaringen van scholen

“De Boerderijschool is een echte verrijking van ons onderwijsaanbod.” “We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van de andere scholen die werken met de Boerderijschool.”

Lees meer over levend leren op de Boerderijschool in onderstaande artikelen: