Home

verbindt natuur, cultuur en school
Doe met ons meeLeer meer

LEVEND LEREN OP DE BOERDERIJ

Boerderijschool is een onderwijsconcept voor basisscholen waarbij kinderen 13 – 20 dagdelen met hun klas gaan werken en leren op een nabijgelegen agrarisch bedrijf. De leerervaringen op de boerderij worden verbonden met het leren op school.


ACTIEF, CONCREET EN LEVENSECHT 

Kinderen met alle talenten komen op de boerderij aan bod. Een kind dat in de klas moeite heeft met rekenen en taal kan op de boerderij ineens uitblinken; pakt klussen makkelijk op en begrijpt snel wat de bedoeling is. Zo’n kind kan zich eens van een andere (praktische) kant laten zien. Kinderen doen kennis op, maar ook zelfkennis en leerkrachten kunnen op de boerderij een andere kant van leerlingen zien. Het onderwijs op de boerderij sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.