Home

verbindt natuur, cultuur en school
Doe met ons meeLeer meer

LEVEND LEREN OP DE BOERDERIJ

Stichting Boerderijschool kent diverse onderwijsprogramma’s die het levend leren en het enthousiasme voor het leren bevorderen. De leerervaringen op de boerderij worden verbonden met het leren op school. 

De programma’s zijn:
Boerderijschool: Kinderen uit het (s)bo gaan 13 – 20 dagdelen met hun klas of groep leren en werken op een nabijgelegen boerderij.
Boerderijatelier: Kinderen uit het (s)bo gaan 5 dagdelen met hun klas of groep leren en werken op een nabijgelegen boerderij.
Het Buiten Lokaal/Interventieklas: Een select groepje leerlingen van een school gaat leren en werken op een nabijgelegen boerderij met als doel dat kinderen de aansluiting met het schoolse leren behouden (preventie schooluitval).
Groene Gezonde Gemeenschappen: Kinderen uit het (s)bo gaan minimaal 5 dagdelen met hun klas of groep leren en werken op een nabijgelegen boerderij; ouders en verzorgers van de kinderen hebben een eigen boerderijprogramma.

Kenmerkend voor alle programma’s is dat kinderen van een basisschool met hun klas of in een speciale groep gaan leren en werken op een nabijgelegen boerderij. Door de herhaling en het ritme in de boerderijwerkzaamheden ontstaat een verdieping van de (leer)ervaringen. Het gaat om levend leren op de boerderij: de kinderen leren op de boerderij vanuit de directe praktijk en op school worden de ervaringen verwerkt en verbonden met de lesstof. Het boerderijonderwijs is verankerd in het leerplan van de school. Sinds 2006 hebben 296 klassen of groepen, ca.7625 kinderen van 68 verschillende basisscholen deelgenomen aan de programma’s van Stichting Boerderijschool.


ACTIEF, CONCREET, LEVENSECHT
EN DAAD – WERKELIJK LEREN 

Kinderen met alle talenten komen op de boerderij aan bod. Een kind dat in de klas moeite heeft met rekenen en taal kan op de boerderij ineens uitblinken; pakt klussen makkelijk op en begrijpt snel wat de bedoeling is. Zo’n kind kan zich eens van een andere (praktische) kant laten zien. Kinderen doen kennis op, maar ook zelfkennis en leerkrachten kunnen op de boerderij een andere kant van leerlingen zien. Het onderwijs op de boerderij sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.