Agrariërs


Voor welke agrariërs?

De Boerderijschool is met name geschikt voor die agrariërs die hun liefde voor de natuur, voor de aarde, voor de planten, voor de dieren en hun enthousiasme voor het leven en werken op de boerderij willen overdragen aan kinderen. Deze vorm van boerderijeducatie levert een belangrijke bijdrage aan de bewustwording, kennis en beleving van kinderen van de land- en tuinbouw en de boerderij als cultureel erfgoed. Het gaat om een nieuwe product–marktcombinatie voor boeren. Er wordt toegewerkt naar een structurele verbinding tussen een boerderij en een school. Ervaring leert dat voor een kwalitatief goed programma 2 agrarische vakkrachten op een bedrijf nodig zijn. Een van deze krachten kan een stagiaire van een agrarische opleiding zijn.


Begeleiding door een ervaren consulent

In de boerderijschool staat het willen leren door ervaren centraal. We werken niet met uitgebreid lessenmateriaal. Uiteraard is het prima om je binnen de boerderijschool te laten inspireren door ervaringen en lesmateriaal van anderen. Uitgangspunt is dat iedereen die kiest om deel te nemen eigen deskundigheid in te brengen heeft. Deze aanpak werkt alleen als er de wil is om te reflecteren op eigen handelen. Reflecteren heeft te maken met terugkijken en bezinnen op je handelen. Hierdoor komen leerprocessen of wellicht nog beter ontwikkelingsprocessen op gang. De boerderijschool is een levende en lerende omgeving. Niet alleen voor de kinderen, maar voor elke deelnemer. Stichting Boerderij- school biedt deskundige begeleiding, training en advisering aan agrariërs die een Boerderijschool starten. Een ervaren consulent staat u met raad en daad bij. Vragen die de consulent met u bespreekt zijn: Wat bied je als programma aan op je bedrijf? Hoe werk je samen met de school en de leerkracht? Wat doe je wel en niet als educatieboer binnen de boerderijschool? Welke vorm van boerderijeducatie past bij mijn bedrijf

Ervaringen van agrariërs

“Het bijna wekelijks ontvangen van kinderen op het bedrijf brengt veel leven op het bedrijf”

“Door de kinderen ben ik anders, met meer verwondering naar mijn eigen bedrijf gaan kijken.”

“De consulent van de boerderijschool was een echte steun bij het opzetten van deze toch wel spannende en veeleisende nieuwe tak op mijn bedrijf.”

Lees meer over levend leren op de Boerderijschool in onderstaande artikelen: