Onderwijsconcept


Het kan niet op!

De Boerderijschool biedt legio mogelijkheden:

 • leren door beleven en doen
 • aanschouwelijk rekenonderwijs
 • leren over de natuur en duurzaamheid
  wereldoriëntatie, taal en techniek
 • het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • het leren over de herkomst van ons voedsel
 • onderzoekend, ontdekkend en ondernemend leren
 • beweging, het fietsen naar en meewerken op de boerderij
 • het ontwikkelen van wilskracht en doorzettingsvermogen
 • spelenderwijs leren wat er op een boerderij gebeurt
 • leren over verzorging
 • het vergroten van de vitaliteit van kinderen

Kortom: Boerderijschool is een verrijking en aanvulling van het basisonderwijs door praktijkervaringen

Onderwijsconcept

In de onderwijsprogramma’s van de Boerderijschool staat het leren door ervaren centraal. Door uit te voeren, te reflecteren en bij te stellen is vanuit de praktijk een onderwijsconcept ontwikkeld met de boerderij als leerplek. De verschillende werkzaamheden op de boerderij leveren leerervaringen voor de kinderen op. De leerervaringen sluiten aan bij de verschillende vakgebieden en kerndoelen. De pedagogische en didactische doelen worden bij de werkzaamheden geëxpliciteerd (leerstijlgericht leren, meervoudige intelligentie). Ook is er aandacht voor de ondersteuning van boeren en leerkracht in de verschillende fase van de boerderijschool. Dit alles resulteert in een onderwijsconcept Boerderijschool. Voor meer informatie verwijzen we u naar de publicatie ‘Levend leren op boerderij, Onderwijsconcept Boerderijschool’.

 

Een boerderijschooldag in 5 stappen

1. Met de hele klas op de fiets naar de boerderij.
2. Overalls aan en taken verdelen.
3. Aan de slag! Moestuin schoffelen, stal uitmesten, appelsplukken, eieren rapen, de varkens aaien. samen lol hebben en leren over de natuur. Je talenten ontwikkelen en je klasgenootjes op een andere manier leren kennen. Zien hoe belangrijk het werk van een boer is en hem hierbij tot hulp zijn.
4. Napraten over wat je hebt gedaan. Wat vond je leuk? En wat vond je spannend? Had je dat verwacht? Nog wat oogsten om mee te nemen naar huis.
5. Op de fiets terug naar school. Onderweg gezellig kletsen. ‘s Middags weer thuis zitten de kinderen vol verhalen! Samen smullen van eigen gekweekte spinazie!