Voor wie


Boerderijschool biedt volop mogelijkheden voor scholen die:

Kiezen voor actief, concreet en levensecht leren;
Kinderen liefde en respect bij willen brengen voor de aarde, voedsel, natuur & landschap, planten en dieren;
Willen werken aan integratie van vakken als wereldoriëntatie, taal, rekenen, techniek en ambacht;
Onderzoekend, ontdekkend en ondernemend leren;
Sociale vaardigheden willen ontwikkelen;
De wilskracht en doorzettingsvermogen van kinderen willen stimuleren;