Voor wie


Boerderijschool biedt volop mogelijkheden voor scholen die:
  • Kiezen voor actief, concreet, levensecht en daadwerkelijk leren
  • Kinderen liefde en respect bij willen brengen voor de aarde, voedsel, natuur & landschap, planten en dieren
  • Willen werken aan integratie van vakken als wereldoriëntatie, taal, rekenen, techniek en ambacht
  • Onderzoekend, ontdekkend en ondernemend leren
  • Sociale vaardigheden willen ontwikkelen
  • De wilskracht en doorzettingsvermogen van kinderen willen stimuleren