Groene Gezonde Gemeenschappen

Groene Gezonde Gemeenschappen

Talentontwikkeling (eigenheid) en betekenisvolle ervaringen (verbondenheid) op de boerderij voor kinderen en hun opvoeders

Stichting Boerderijschool heeft als missie: het realiseren van levend leren over het échte leven en in het échte leven en het realiseren van levenslang ontwikkelen door middel van betekenisvolle activiteiten rond de thema’s gezondheid, voeding, fysiek actief zijn en ontmoeting voor kinderen, jongeren en volwassenen. We weten uit onderzoek en ervaring dat het leren en werken op een boerderij bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling. Dat komt omdat een boerderij zowel uitdaging (grenzen ontdekken en verleggen) als veiligheid biedt (ritme en structuur) en uitnodigt tot verbinding. Verbinding met planten, dieren, mensen, zinvol werk en verbinding met zich zelf, anderen en het grotere geheel door verantwoordelijkheid te nemen en het goede en gezonde in het leven te vieren. Stichting Boerderijschool wil haar expertise inzetten voor het creëren van vitale gemeenschappen waar verschillen en diversiteit de boventoon te voeren en  ontmoeting en verbondenheid soms geen vanzelfsprekendheid meer lijken. In 2015 zijn we de tweejarige pilot Groene Gezonde Gemeenschappen gestart voor buurten die zich kenmerken door een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen in Den Haag e.o.

De stedelijke uitdagingen en zorgen over ontwikkelingen op het gebied van gezonde voeding, armoede, onderwijs, zorg, sociale cohesie en culturele integratie vormden de drijfveer om initiatieven te ontwikkelen om deze groepen (kinderen, jongeren en hun opvoeders) uit aandachtswijken bijeen te brengen rond de genoemde thema’s. Werken in de natuur in de authentieke omgeving van een gezinsbedrijf draagt bij aan talentontwikkeling en verbinding met zichzelf, de natuur en met elkaar. Als het gaat over actief burgerschap en de participerende maatschappij, biedt een boerderij mogelijkheden om op een natuurlijke (!) wijze te leren en zorg te dragen voor elkaar.

Doelstelling 

  1. Voor kinderen en jongeren uit aandachtswijken en hun opvoeders wordt een boerderijprogramma op maat ontwikkeld van min. 5 dagdelen om hen mogelijkheden te bieden hun talenten te ontdekken & ontwikkelen en betekenisvolle ervaring op te doen in een gezonde omgeving op de boerderij.
  2. Het ontwikkelen van een boerderijprogramma dat ouderbetrokkenheid stimuleert. De ervaring van stichting Boerderijschool is dat de betrokkenheid van ouders die normaal minder betrokken zijn bij bv. het onderwijs bij het werken en leren van hun kinderen op de boerderij opvallend groot is. Ook schoolleiders en leerkrachten maken hier melding van. Dit i.t.t. de betrokkenheid van deze doelgroep bij activiteiten in school.
  3. Het ontwikkelen van een boerderijprogramma waarbij ontmoeting en verbinding tot stand worden gebracht tussen verschillende leefwerelden (jong en oud, allochtoon en autochtoon, boer en burger, producent en consument)
  4. Het ontwikkelen van de boerderij tot een geschikte locatie waarbij meedoen, talentontwikkeling, integratie, beleven van de omgeving, landbouw, gemeenschapsvorming, voedsel & duurzaamheid en een leven lang leren, centraal staan.
  5. De landbouw verbinden met de samenleving.

De Boerderijschool heeft haar kennis, kunde en kunst opgebouwd op basis van ontwikkelingsonderzoek van concrete arrangementen in de dagelijkse praktijk. Zo voeren een 40-tal scholen voor (speciaal) basisonderwijs de arrangementen Boerderijschool en Boerderijatelier jaarlijks uit. Stichting Boerderijschool werkt op basis van concepten als talentontwikkeling, waarderend onderzoeken, duurzame ontwikkeling, een leven lang leren, place-based education en community supported agriculture. Stichting Boerderijschool heeft daarbij verbinding hoog in het vaandel staan. We zoeken rond concrete projecten naar samenwerking met andere lokale partijen en treden op als de verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties, (agrarische) ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.