Uitnodiging studiemiddag: De Boerderijschool bindt!

Uitnodiging studiemiddag: De Boerderijschool bindt!

Tien jaar geleden is de eerste Boerderijschool in Zutphen van start gegaan. Van een pilot op 1 school zijn we uitgegroeid tot 45 Boerderijscholen en Boerderijateliers in Nederland en Vlaanderen. We vieren dit heuglijke feit met een studiemiddag aan het begin van een nieuw Boerderijschooljaar voor alle agrariërs, leerkrachten en schoolleiders van Boerderijscholen/Boerderijateliers en andere belangstellenden uit het onderwijs. We nodigen je dan ook van harte uit voor deze middag met als thema: De Boerderijschool bindt!

De Boerderijschool heeft naast talentontwikkeling verbinding hoog in het vaandel staan. Het thema verbinding kent vele gedaanten binnen de Boerderijschool:

  • Kinderen raken meer verbonden met zichzelf, de ander, de natuur, de omgeving en het Leven.
  • Scholen verbinden zich duurzaam aan een boerderij op fietsafstand van de school.
  • Er is als vanzelf een verbinding tussen vakgebieden zoals taal, rekenen, natuur, techniek en WO.
  • Ouders en grootouders raken meer betrokken op en verbonden met school en boerderij.
  • We creëren verbindingen tussen het buitenschools en binnenschools leren.

Tijdens de studiemiddag zorgen we voor een inhoudelijk programma en is er ruimte om elkaar informeel te spreken en je te laten inspireren door de ervaringen en verhalen van je collega’s. Uw input gebruiken wij voor het nieuwe meerjarenplan van Stichting Boerderijschool.
Tevens presenteren we het praktijkboek: De Boerderijschool bindt! Dit praktijkboek bevat tientallen beproefde werkvormen rond het thema verbinding.

Datum : woensdagmiddag 17 februari 2016
Locatie : Vrijeschool De Zonnewende, Henri Dunantweg 4, 7201 EV Zutphen
Tijd : 15.00 uur tot 18.00 uur
Voorprogramma : 13.30 uur – 14.45 uur

In het voorprogramma kun je kiezen uit de volgende workshops:

Workshop A: Technieklandje – Een inspirerend voorbeeld voor Techniekonderwijs –
Door Pjotr Timmerman. Pjotr is initiatiefnemer van het Technieklandje en tevens docent natuuronderwijs HAN Pabo en bestuurslid van Stichting Boerderijschool.
Het technieklandje is een plek waar kinderen ‘t jaar rond de handen uit de mouwen steken en zich bezig houden met technische opdrachten. De opdrachten variëren van het maken van een regenmeter tot het bouwen van een schuilhut met behulp van wilgentakken. Allerlei technieken worden ingezet bij het maken van constructies (functie, stevigheid, verbindingen), zelf touw maken met PET-flessen, het maken van een eigen zakmes of het opwekken van verschillende soorten energie. In de workshop kun je kennismaken met het Technieklandje en ideeën opdoen voor de eigen schoolpraktijk.

Workshop B: Natuurervaring en verwondering
Door Evelyne Schreurs. Evelyne is werkzaam als coach en tevens initiatiefnemer en projectleider van Stichting Boerderijschool.
In de deze workshop staat de echte ontmoeting met de omgeving en de natuur centraal en dit gaat voorbij louter kennisoverdracht bij natuur-, milieu- en boerderijeducatie. Het gaat om het zelf ontdekken, onderzoeken en ervaren via de zintuigen. Dit prikkelt de nieuwgierigheid bij de kinderen waardoor allerlei vragen kunnen opkomen. Hoe opener en ontvankelijker je houding is, hoe meer stof tot nadenken je krijgt. De workshop geeft voorbeelden van activiteiten op de boerderij, in de natuur, op het groene schoolplein die ruimte maken voor diepere natuurervaringen en die de verwondering versterken.

Het hoofdprogramma start om 15.00 uur en ziet er als volgt uit:

14..45 uur Ontvangst, koffie en thee
15.00 uur – Welkom door Jaap Meijer, voorzitter Stichting Boerderijschool

– De waarde van verbinding op de Boerderijschool Ronald Heusschen (consulent stichting Boerderijschool)

– Boerderijschool als onderdeel van een doorlopende leerlijn natuur Ceciel Wolfskamp (directeur Vrije School de Zonnewende Zutphen)

– Boerderijschool bindt! Aansprekende praktijkvoorbeelden Evelyne Schreurs (projectleider Stichting Boerderijschool)

16.15 uur Pauze
16.30 uur Keuze uit 3 groepen
1. Agrariërs: Boerderijschool bindt!
Welke vragen, wensen, behoeften en ideeën leven er bij agrariërs? Welke nieuwe mogelijkheden zien agrariërs ter aanvulling of verbetering van het concept. Stichting Boerderijschool neemt aansprekende thema’s op in haar ontwikkelplan.
2. Leerkrachten en schoolleiders: Boerderijschool bindt!

Welke vragen, wensen, behoeften en ideeën leven er bij scholen? Welke nieuwe mogelijkheden zien scholen ter aanvulling of verbetering van het concept. Stichting Boerderijschool neemt aansprekende thema’s op in haar ontwikkelplan.
3. Technieklandje – Een korte kennismaking –                                                                                                                      
Voor deelnemers die niet aan de workshop in het voorprogramma hebben deelgenomen.
17.15 uur Plenaire afronding programma
Uitreiking praktijkboek: “De Boerderijschool bindt!”
17.30 uur Informeel samenzijn

Opgave en kosten
Deelname aan de studiemiddag (voor- en hoofdprogramma of alleen hoofdprogramma) kost € 15,00 per persoon inclusief het praktijkboek: De Boerderijschool bindt!. Aanmelding kan via het aanmeldformulier. Bij aanmelding verplicht u zich tot betaling van de deelnamekosten. We stellen het op prijs als u voor 1 februari a.s. laat weten met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn. U kunt tevens uw voorkeur aangeven voor deelname aan workshop A of B in het voorprogramma en groep 1, 2 of 3 in het hoofdprogramma. Plaatsing geschiedt op basis van binnenkomst van de aanmelding. Indien een workshop of groep vol is plaatsen wij u in een parallelle workshop of groep.
Als u verhinderd bent kunt u uiteraard het praktijkboek toegestuurd krijgen; de kosten bedragen dan ook €15,00.